ERP (Enterprise Resourse Planning)

ERP (Enterprise Resourse Planning)

Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezintă o infrastructură software ce oferă suport de gestiune și coordonare a diferitelor structuri, procese și fluxuri din companie, în vederea realizării obiectivelor de afaceri

ERP reprezintă o îmbinare a practicilor de management al afacerilor cu tehnologia informațiilor, prin care procesele de afaceri ale unei companii sunt integrate în cadrul sistemului informatic, în vederea atingerii unor obiective de business specifice.
De-a lungul timpului, tehnicile și practicile de management au evoluat într-un set de reguli general acceptate specifice fiecărui domeniu de business. Deși aceste reguli sunt create într-o perioadă îndelungată de activitate, aceste sunt și ele supuse necesității de adaptare cu schimbările continue din mediului de afaceri. Rolul unei sistem ERP este de a facilita folosirea și actualizarea acestor schimbări în cadrul proceselor de business ale companiei.

Avantaje companiei prin implementarea unui sistem ERP, printre care:

Reducerea costurilor operaționale
Un sistem ERP este compus dintr-o serie de module care sunt destinate diverselor departamente, precum: producție, financiar-contabil, achiziții, vânzări etc. Deși are o natura extrem de variata, informația este operata o singura data și este accesibila oricărui modul ii este necesara. Astfel se economisește timp, resurse, se diminuează probabilitatea de a comite erori de operare, se facilitează accesul la informație de ultim moment etc. Una dintre particularitățile uzuale ale unei aplicații ERP este stocarea tuturor informațiilor într-o baza de date unica.

Facilitarea managementului operațiunilor curente
Deciziile de zi cu zi sunt luate pe baza informațiilor disponibile la moment. Utilizând rapoartele standard furnizate de către aplicația ERP sau prin implementarea de instrumente de tip Business Intelligence (BI) componentă a sistemului ERP, informațiile sunt actuale, corecte, coerente și prezentate intuitiv. În baza acestor informații pot fi aprobate decizii.

Optimizarea stocurilor
Se pot obține micșorarea valorilor imobilizate în stocuri, în condițiile în care satisfacția clienților va rămâne sau chiar va creste. Acest lucru este datorat noilor instrumente de management operațional și decizional care permit controlul proceselor de aprovizionare, livrare, picking, producție, targetare etc. De asemenea, sunt ținute sub control stocurile care au termene scurte de expirare, rotație lenta etc.

Creșterea nivelului de onorare a comenzilor
Prin automatizarea procesului de preluare a comenzilor, achiziție, managementul stocurilor, managementul depozitului(elor), logistică, se elimină marea majoritate a potențialelor disfuncționalități care conduc la neonorarea cererilor, sau la livrarea de bunuri necomandate.

Îmbunătățirea lichidităților financiare
Prin implementarea de politici comerciale coerente și prin ușurința cu care se pot obține indicatorii necesari, compania își controlează mult mai strict fluxurile monetare și perioadele de recuperare a banilor, impunând o disciplina financiara tuturor factorilor implicați.

Integrarea informațiilor financiare
Fiind un singur sistem, exista o singura viziune a rezultatelor. Se elimină astfel problema în care fiecare departament are propriul set de rezultate, analize și concluzii, adesea contradictorii.

Sistemele ERP actuale realizează integrarea tuturor funcțiilor de conducere ale unei companii, plecând de la planificare, asigurarea stocului de materii prime și materiale, coordonarea proceselor de producție și, nu în ultimul rand, la realizarea gestiunii financiar contabile, a resurselor umane, a stocurilor de produse finite și terminând cu dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții și partenerii de afaceri.

O astfel de aplicație ERP permite factorilor de decizie realizarea unor analize complete asupra realizării planului de afaceri. Prin opțiunile de simulare a activităților și prin caracterul flexibil și dinamic al aplicațiilor se pot realiza planuri de previziune, evaluări și predefiniri ale tendințelor de evoluție ale industriei din care face parte compania, analize calitative, integrarea cu noile tehnologii e-business și comunicare online.